Klapy oddymiające

Funkcje klap oddymiających

Klapy oddymiające znajdują się w budynkach, takich jak restauracje i bary, aby pomóc w zarządzaniu usuwaniem dymu. Jest to urządzenie, które otwiera się i zamyka w odpowiedzi na zmiany ciśnienia wewnątrz budynku.

Klapy oddymiające zapewniają dodatkową ochronę dla osób znajdujących się w płonącym budynku, ponieważ otwierając, pomagają zapewnić świeże powietrze do oddychania osobom znajdującym się w środku.