Klapy oddymiające

Zadanie klap oddymiających

Dym to nic innego jak widoczna część ognia, która jest spowodowana niepełnym spalaniem. Klapy oddymiające to urządzenia, które pomagają w regulacji dymu.

W zakładzie przetwórczym, w którym występują duże ilości materiałów palnych, stosuje się klapy oddymiające, aby kontrolować zagrożenie pożarowe. Klapy mogą być sterowane automatycznie lub ręcznie, w zależności od ich lokalizacji, wielkości i dostępności zasilania elektrycznego.